PER ASPERA AD ASTRA
A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei
Szerzők
Szűrés:
Szerző E-mail
Barabás Gábor PhD, tudományos munkatárs, PTE barab.gabor [kukac] gmail.com
A pápai írásbeliség hatása a magyarországi kiküldött bírók okleveles gyakorlatára a 13. század első felében, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Batalka Krisztina levéltárvezető, BME kbatalka [kukac] omikk.bme.hu
Az 1956-os egyetemi emlékezet formálása a Műegyetemen, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
Berde Botond † professor emeritus, MTA külső tagja -
Egy hálás tanítvány személyes emlékei egy atyai barátról – igaz anekdóták, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Bernáth Miklós ügyvezető igazgató bernathmiklos781 [kukac] t-online.hu
„Vonyó, veled az a baj, hogy kívülről nézed a dolgokat!” Beszélgetés Vonyó Józseffel, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
Betlehem József PhD, habil. egyetemi docens, dékán, PTE betlehem [kukac] etk.pte.hu
A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés
Birkás Anna PhD-hallgató, ELTE annabiri [kukac] yahoo.com
Tudomány és ideológia között, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Blaskóné Majkó Katalin kancellári és rektori tanácsadó, ny. főigazgató, MKE majkok [kukac] mke.hu
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának és Művészeti Gyűjteményének története, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Bódis József MTA doktora, egyetemi tanár, rektor, PTE rector [kukac] pte.hu
A tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen elhangzott rektori köszöntő, az egyetem Pécsre költözésének 90. évfordulója alkalmából, 2013. szeptember 13., 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés A 240 éves jubileumi Klimo-konferencia („Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.” Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban, Pécs, 2014. október 16–17) megnyitó beszédei, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Bojtos Anikó művészettörténész, MKE bojtos.aniko [kukac] mke.hu
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának és Művészeti Gyűjteményének története, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Csibi Norbert PhD, tudományos segédmunkatárs, PTE csibi.norbert [kukac] pte.hu
Az első világháború előtti katolikus nagygyűlések és a katolikus egyetem ügye Magyarországon, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés Egy modern intézmény hatástörténete, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés
Dezső Krisztina könyvtáros, CsGyK dezsok [kukac] csgyk.hu
A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény képadatbázisa (eKéPEK), 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés Az Erzsébet Tudományegyetem pozsonyi és pécsi időszakának relikviái a Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjteményben, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés Riport Tóth Józseffel (1940–2013), 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés Riport Ádám Antal professzorral, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Erőss Zsolt történész zsolt.eross [kukac] gmail.com
„Vonyó, veled az a baj, hogy kívülről nézed a dolgokat!” Beszélgetés Vonyó Józseffel, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
F. Dárdai Ágnes PhD, habil. egyetemi tanár, főigazgató, PTE dardai [kukac] lib.pte.hu
Az Egyetemi Könyvtár mint az egyetemtörténeti kutatások műhelye, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Fischer Ferenc MTA doktora, dékán, egyetemi tanár, PTE fischer.ferenc [kukac] pte.hu
Ünnepi beszéd a Bölcsészettudományi Kar „30/20” rendezvénysorozatának záró rendezvényén, 2013. október 11., 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Font Márta MTA doktora, egyetemi tanár, PTE font.marta [kukac] pte.hu
Egyetemi hagyományok és tanárképzés. Az intézményi keretek változása Pécsett, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés
Gál Anikó tanársegéd, PhD-jelölt, SZTE ganiko [kukac] jgypk.u-szeged.hu
A munkaoktatás kezdeti fázisai az értelmi fogyatékos gyermekek gyulai és kisújszállási gyógypedagógiai intézeteiben a 20. század közepéig, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés
Gausz Ildikó főkönyvtáros, SZTE ildiko.gausz [kukac] ek.szte.hu
Egyetemtörténeti műhely Szegeden, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Gergely Zsuzsanna könyvtáros, PTE gergely.zsuzsanna [kukac] lib.pte.hu
Riport Ádám Antal professzorral, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Hajdú Csilla könyvtáros, DE hajdu.csilla [kukac] arts.unideb.hu
Interjú Várkonyi Nándor könyvtárosi tevékenységéről, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
Halász Imre CSc, történész halasz.imre [kukac] pszfz.bgf.hu
A „Zalaegerszegi Fiók Főiskola ügyei”. A Pécsi Tanárképző Főiskola három éve Zalaegerszegen, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
Kaposi Zoltán MTA doktora, egyetemi tanár, PTE kaposi [kukac] ktk.pte.hu
Pécs gazdasági és társadalmi helyzete az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözése évtizedében, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés
Kapronczay Katalin PhD, orvostörténész, könyvtáros, SOM kapronczaykatalin [kukac] semmelweis.museum.hu
A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár gyűjteményének története, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Katus László † CSc, tudományos főmunkatárs (MTA), egyetemi tanár (PTE, PPHF) -
Az 1848-49-es magyar hadsereg hadianyaggal és felszereléssel való ellátása (részlet), 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Kiss Róbert történész kiss.robert [kukac] opusztaszer.hu
Az egyetemi infrastruktúra kiépülése a Ferencz József Tudományegyetem Szegedre kerülését követően, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Koltai Dénes CSc, habil. egyetemi tanár, PTE koltai.denes [kukac] feek.pte.hu
Az andragógusképzés a pozsonyi és a pécsi egyetemen, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés
Kovács I. Gábor c. egyetemi tanár, ELTE kig [kukac] caesar.elte.hu
Kérészy Zoltánnak, a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem magyar alkotmány- és jogtörténet nyilvános rendes tanárának, az egyházjog és a politika jogosított tanárának életrajzi adattára és életútleírása, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés
Lengvári István főlevéltáros, igazgató, PTE lengvari.istvan [kukac] pte.hu
Az Erzsébet Tudományegyetem alapítása, a pozsonyi és budapesti évek története, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés Egy arisztokrata család mindennapjai, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Magyar László András főigazgató-helyettes, SOM magyarlaszlo [kukac] semmelweis.museum.hu
A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár gyűjteményének története, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Méreg Martin könyvtáros, PTE mereg.martin [kukac] lib.pte.hu
Egy tanítóképezdei igazgató leváltásának hiányos emlékezete a millennium körüli években, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés Interjú Dr. Süle Tamással és Dr. Lázár Gyulával 1956-os emlékeikről, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés „A tűzre tűzzel válaszolunk”. 1956-os plakátok a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztályán, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
Molnár Dávid PhD-hallgató, PTE molnar.david [kukac] lib.pte.hu
Az egyetemi tudáselit adatbázisai a polgári Magyarországon, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Négyesi Barbara levéltáros, SZIE negyesibarbi [kukac] gmail.com
Az állatorvosi campus története 1787–2000, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Osváth Zsolt levéltárvezető, BCE zsolt.osvath [kukac] uni-corvinus.hu
Másfél évszázada a Gellért-hegy déli lejtőjén. Az épített örökség intézménytörténeti tudathordozó funkciója a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusán, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Pálmai Dóra könyvtáros, PTE palmai.dora [kukac] lib.pte.hu
Vélemények és gondolatok a nők egyetemi képzéséről a 19. és 20. század fordulóján, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés
Pap Kornélia könyvtáros, SZTE nelli.pap [kukac] ek.szte.hu
Egyetemtörténeti műhely Szegeden, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Pásztor Andrea történész, főmuzeológus, JPM pasztor.andrea [kukac] jpm.hu
Múzeumi raktárak, iskolai szertárak: kincstárak, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Perhács János CSc, emeritus professzor, Pozsony perhacs [kukac] pobox.sk
Az andragógusképzés a pozsonyi és a pécsi egyetemen, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés
Pilkhoffer Mónika PhD, egyetemi adjunktus, PTE pilkhoffer.monika [kukac] pte.hu
Az Erzsébet Tudományegyetem pécsi épületei, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Polyák Petra levéltáros, PTE polyak.petra [kukac] pte.hu
Az Erzsébet Tudományegyetem névváltozatai, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés „Nagy tüzet kiált a tűzoltó” Az 1956-os forradalommal összefüggő hallgatói fegyelmi eljárások a pécsi jogi karon és a pedagógiai főiskolán, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
Reuter Lajos ny. tanár lajos.reuter [kukac] gmail.com
Dr. Reuter Camillo: Arckép és pályarajz. I. rész: A kezdetektől az első világháború végéig, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés Dr. Reuter Camillo: arckép és pályarajz. II. rész: Szakmai munka Pécsett, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés Dr. Reuter Camillo: arckép és pályarajz. III. rész: Mecsek Egyesület – közélet – második világháború – nyugdíjas évek, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés
Romics Imre MTA doktora, egyetemi tanár, SE romics.imre [kukac] med.semmelweis-univ.hu
A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának múzeumáról, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Schmelczer-Pohánka Éva PhD, főkönyvtáros, PTE pohanka [kukac] lib.pte.hu
Riport Kajtár István jogászprofesszorral nyugdíjba vonulása alkalmából, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény képadatbázisa (eKéPEK), 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés Nendtvich Andor díszdoktori kinevezése a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés A pozsonyi egyetemalapítás az oktatási helyszínek tükrében, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Szabó Katalin PhD, főmuzeológus, SOM szabokatalin [kukac] semmelweis.museum.hu
Camera obscura – fény és árnyék, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Szeberényi Gábor könyvtáros, PTE szeberenyi.gabor [kukac] lib.pte.hu
Holub József és a Tagányi-könyvtár Pécsre kerülése. Egy „vidéki” történészprofesszori egzisztencia lehetőség-feltételei az 1920-as évek elején (I. közlemény), 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés Holub József és a Tagányi-könyvtár Pécsre kerülése. Egy „vidéki” történészprofesszori egzisztencia lehetőségfeltételei az 1920-as évek elején (II. közlemény), 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés Holub József és a Tagányi-könyvtár Pécsre kerülése. Egy „vidéki” történészprofesszori egzisztencia lehetőségfeltételei az 1920-as évek elején (III. közlemény), 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Szilágyi Judit PhD, néprajzos - muzeológus, kutató judit.szilagyi [kukac] hotmail.com
Egyetemi múzeumok és gyűjtemények Magyarországon, avagy sajátos helyzetű gyűjtemények bemutatása, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Szilágyi Mariann könyvtáros, PTE szilagyi.mariann [kukac] lib.pte.hu
Pécs püspökei 1000 és 1832 között – Benczenlaitner Ferenc Pál kéziratos munkájának szövegközlése, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Sztana-Kovács Adrienn doktorjelölt, PTE kovadrienn [kukac] gmail.com
Idegen nyelvi lektorok működése az Erzsébet Tudományegyetemen (1918−1949), 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés
Udvardy György Pécsi megyéspüspök titkarsag [kukac] pecs.egyhazmegye.hu
A 240 éves jubileumi Klimo-konferencia („Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.” Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban, Pécs, 2014. október 16–17) megnyitó beszédei, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Varga András főkönyvtáros, SZTE vargaand [kukac] bibl.u-szeged.hu
A sitiprinc. Horváth Rudolf cigány néprajzi kézirata (1911), 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Varga Szabolcs PhD, főiskolai docens, PPHF szavarga [kukac] gmail.com
Pécs egyházi kincseinek a sorsa a 16. század második felében, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Vértesi Lázár főtitkár, tudományos segédmunkatárs, PPHF fotitkar [kukac] pphf.hu
„Szemináriumi Élet”. A pécsi növendékpapság Szent Pál Társulatának egyházirodalmi kiadványa (1921–1951), 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Vörös Katalin tanársegéd, PTE xvoros.kata [kukac] gmail.com
Az egyetemtörténet szerszámosládájába..., 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés A magyar iparoktatás „hadi útja”. A magyar szakképzés kihívásai az első világháború éveiben, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés
Fel a lap tetejére