PER ASPERA AD ASTRA
A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei
Archívum

2015/1. számLetöltés, Megtekintés 2015/1. számContents 2015/1. számLetöltés 2015/1. számDownload contents PER ASPERA AD ASTRA
2015/1. szám
Tartalomjegyzék

Beszédek, köszöntők
  • Udvardy György – Bódis József: A 240 éves jubileumi Klimo-konferencia („Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.” Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban, Pécs, 2014. október 16–17) megnyitó beszédei
Tanulmányok
  • Barabás Gábor: A pápai írásbeliség hatása a magyarországi kiküldött bírók okleveles gyakorlatára a 13. század első felében
  • Varga Szabolcs: Pécs egyházi kincseinek a sorsa a 16. század második felében
  • Csibi Norbert: Az első világháború előtti katolikus nagygyűlések és a katolikus egyetem ügye Magyarországon
  • Vértesi Lázár: „Szemináriumi Élet”. A pécsi növendékpapság Szent Pál Társulatának egyházirodalmi kiadványa (1921–1951)
Visszapillantó
  • Katus László †: Az 1848-49-es magyar hadsereg hadianyaggal és felszereléssel való ellátása (részlet)
Műhely
  • Szilágyi Mariann: Pécs püspökei 1000 és 1832 között – Benczenlaitner Ferenc Pál kéziratos munkájának szövegközlése
  • Reuter Lajos: Dr. Reuter Camillo: arckép és pályarajz. II. rész: Szakmai munka Pécsett
Szemle
  • Lengvári István: Egy arisztokrata család mindennapjai

Fel a lap tetejére