PER ASPERA AD ASTRA
A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei
Archívum

2017/1-2Letöltés, Megtekintés 2017/1-2Contents 2017/1-2Letöltés 2017/1-2Download contents PER ASPERA AD ASTRA
2017/1-2
Tartalomjegyzék

Beszédek, köszöntők
 • Vonyó József: Egy kiállítás tanulságai. A Mozaikok a pécsi felsőoktatás múltjából és jelenéből című kiállítás megnyitója
Tanulmányok
 • Fedeles Tamás: Oktatási központ a Mecsek lábánál. Az első magyar egyetem történetének súlypontjai
 • G. Sándor Mária: A pécsi püspökvár (a középkori egyetem), az Aranyos Mária-kápolna és Vilmos püspök síremléke régészeti feltárásának és kutatásának eredményei
 • Haraszti Szabó Péter: Egy kódex és ami mögötte van – A középkori pécsi egyetem egy ismeretlen professzora?
 • Font Márta: A siker reménye és a kudarc okai. Egyetemalapítások a középkori Magyarországon
 • Petrovics István: Temesvári és „bánsági” diákok a középkori európai egyetemeken
 • Kelényi Borbála: A Bécsi Egyetem magyarországi diákjai a középkorban Kiegészítő adatok: karok és fokozatszerzés
 • Pieter Dhondt: Egyetemtörténet-írás: több mint jubileumok története?
 • Szögi László: A magyarországi egyetemtörténet-írás eredményei és feladatai
Visszapillantó
 • Dezső Krisztina – Gergely Zsuzsanna: Egy pécsi irodalmár, veteránolvasó és városrajongó visszaemlékezése. Interjú Nagy Imre professzorral
Műhely
 • Boda Miklós: Jubileumtól jubileumig. Pécs középkori egyeteme az elmúlt fél évszázad írásainak tükrében
 • Schmelczer-Pohánka Éva: Egy legenda nyomában. A pécsi egyetemi hallgatók ereklyéje a mohácsi csatából
 • Tóthné Radó Cecília: Egy 15. századi pécsi prédikátor műveltsége
 • Oroszi Sándor: Megroppant pályaív, töretlen emberi tartás. Töredékek egyetemünk néhai professzora, Abay (Neubauer) Gyula életéből és tudományos munkásságából
 • Kerekes Imre: A középkori pécsi egyetem válogatott bibliográfiája
Szemle
 • Barabás Gábor: Késő középkori külföldi egyetemjárások. Magyar diákok két szomszédos keletközép-európai egyetemen
 • Polyák Petra: Egyetemi jubileumokon innen és túl
 • Sztana-Kovács Adrienn: Egyetemtörténet-írás másképp

Fel a lap tetejére