PER ASPERA AD ASTRA
A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei
Archívum

2018/1Letöltés, Megtekintés 2018/1Contents 2018/1Letöltés 2018/1Download contents PER ASPERA AD ASTRA
2018/1
Tartalomjegyzék

Tanulmányok
 • Verók Attila: Betűkbe kódolt könyvsorsok. Bepillantás az erdélyi szász polgárok magánkönyvtáraiba (1550–1650)
 • Mizera Tamás: A legszelídebb patak. A lutheránus németség tanítókönyvtárai a kora újkori Felvidéken
 • Gordán Edina: Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési Ferences Rendház könyvtárában
 • Erdős Zoltán – Mátyás-Rausch Petra: Egy oktatástörténeti kuriózum. Jenei G. István iskolai jegyzetei
 • Farmati Anna: Emlékezet-gesztusok a zilahi református kollégium könyvtára körül
Visszapillantó
 • Jakatits Árpád: Tanársegédként egy szerveződő egyetemen. Dér Zoltán visszaemlékezése a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen eltöltött időszakáról (Budapest–Pécs, 1922–1925)
 • Schmelczer-Pohánka Éva: A mesélő nevek kutatója. Riport a 80 éves Pesti János nyelvésszel
Műhely
 • Monok István: A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei és a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása
 • Ásványi Ilona: Megmaradva-megújulva. Az egyházi-felekezeti könyvtárak helyzete, feladatai a 21. század elején
 • Domokos Gyöngyi: Régi magyar adatbázisok és online könyves tárak
 • Margócsy Dániel – Somos Márk – Stephen N. Joffe: A pécsi Fabrica
Szemle
 • Balázs-Hajdu Péter – Maczelka Csaba: A türelem próbája
 • Hüber Gabriella Margit: Pedagógiai nézetek az értelmiség tollából
 • Polyák Petra: Múltfeltárás és -feldolgozás az egykori keletnémet egyetemeken és főiskolákon 1990 után

Fel a lap tetejére