PER ASPERA AD ASTRA
A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei
Rovatok

Műhely

Szerző Cikk Szám
Czeferner Dóra Túlélési stratégiák, alkalmazkodás, nemzetközi beágyazottság. A Feministák Egyesülete két világháború közötti történetének kutatási lehetőségei 2020/2
Megtekintés
Letöltés
Kovács I. Gábor – Takács Árpád Ángyán Jánosnak, a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karán a belgyógyászat nyilvános rendes tanárának atipikus családfája és életútleírása 2020/2
Megtekintés
Letöltés
Pukánszky Béla Új utak, változó szerepek. Előadóművésznők a 19. századi koncertéletben: Lisa Cristiani (1827–1853) 2020/2
Megtekintés
Letöltés
Raposa Vivien Kitti A pécsi bajtársiak antiszemita beiratkozási sztrájkja az 1933/34-es tanévben 2020/1
Megtekintés
Letöltés
Török Gábor „Osztályharc” a Szent Mór Kollégiumban, avagy pillanatképek a kommunista hatalomátvétel kiteljesedéséről a Pécsi Tudományegyetemen (1948–1949) 2020/1
Megtekintés
Letöltés
Ács Marianna Levéltár-pedagógiai foglalkozások a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában 2019/2
Megtekintés
Letöltés
Hecker Henrietta Diákok a levéltárban. Kísérlet a nem formális oktatás keretében végezhető személyiségfejlesztésre és a helyi identitás erősítésére a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárában 2019/2
Megtekintés
Letöltés
Kissné Bodor Tímea – Szalma Baksi Tímea „A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?” Levéltár-pedagógiai program kidolgozása és tapasztalatai a Csongrád Megyei Levéltárban 2019/2
Megtekintés
Letöltés
Kőfalviné Ónodi Márta A kiskunfélegyházi levéltár bekapcsolódása a városi helyismereti vetélkedőbe 2019/2
Megtekintés
Letöltés
Tüskés Anna Adalékok a pécsi székesegyház freskódíszítésének ikonográfiai programjához 2019/1
Megtekintés
Letöltés
Majdán Mira A háború pillangói 2018/2
Megtekintés
Letöltés
Ásványi Ilona Megmaradva-megújulva. Az egyházi-felekezeti könyvtárak helyzete, feladatai a 21. század elején 2018/1
Megtekintés
Letöltés
Domokos Gyöngyi Régi magyar adatbázisok és online könyves tárak 2018/1
Megtekintés
Letöltés
Margócsy Dániel – Somos Márk – Stephen N. Joffe A pécsi Fabrica 2018/1
Megtekintés
Letöltés
Monok István A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei és a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása 2018/1
Megtekintés
Letöltés
Boda Miklós Jubileumtól jubileumig. Pécs középkori egyeteme az elmúlt fél évszázad írásainak tükrében 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
Kerekes Imre A középkori pécsi egyetem válogatott bibliográfiája 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
Oroszi Sándor Megroppant pályaív, töretlen emberi tartás. Töredékek egyetemünk néhai professzora, Abay (Neubauer) Gyula életéből és tudományos munkásságából 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
Schmelczer-Pohánka Éva Egy legenda nyomában. A pécsi egyetemi hallgatók ereklyéje a mohácsi csatából 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
Tóthné Radó Cecília Egy 15. századi pécsi prédikátor műveltsége 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
Méreg Martin „A tűzre tűzzel válaszolunk”. 1956-os plakátok a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztályán 2016/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Romics Imre A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának múzeumáról 2016/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Varga András A sitiprinc. Horváth Rudolf cigány néprajzi kézirata (1911) 2016/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Oktatás-, nevelés-, egyetem- és művelődéstörténeti témájú ­doktori védések a PTE doktori iskoláiban, a 2014/2015. tanévben
 2015/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Kovács I. Gábor Kérészy Zoltánnak, a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem magyar alkotmány- és jogtörténet nyilvános rendes tanárának, az egyházjog és a politika jogosított tanárának életrajzi adattára és életútleírása 2015/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Reuter Lajos Dr. Reuter Camillo: arckép és pályarajz. III. rész: Mecsek Egyesület – közélet – második világháború – nyugdíjas évek 2015/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Reuter Lajos Dr. Reuter Camillo: arckép és pályarajz. II. rész: Szakmai munka Pécsett 2015/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Szilágyi Mariann Pécs püspökei 1000 és 1832 között – Benczenlaitner Ferenc Pál kéziratos munkájának szövegközlése 2015/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Reuter Lajos Dr. Reuter Camillo: Arckép és pályarajz. I. rész: A kezdetektől az első világháború végéig 2014/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Dezső Krisztina Az Erzsébet Tudományegyetem pozsonyi és pécsi időszakának relikviái a Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjteményben 2014/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Dezső Krisztina – Schmelczer-Pohánka Éva A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény képadatbázisa (eKéPEK) 2014/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Schmelczer-Pohánka Éva Nendtvich Andor díszdoktori kinevezése a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen 2014/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Fel a lap tetejére