PER ASPERA AD ASTRA
A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei
Rovatok

Tanulmányok

Szerző Cikk Szám
Acsády Judit „Tisztelt Nagysád!” Társadalmi kapcsolatok és nyomtatott periodikák jelentősége a magyar feminista mozgalomban a századelőn A Nő című folyóirat szerkesztői levelezése nyomán 2020/2
Megtekintés
Letöltés
Kéri Katalin Tornázó lányok, sportoló nők a 19–20. század fordulóján Magyarországon 2020/2
Megtekintés
Letöltés
Nagy Adrienn Zánkay Cornélia a pécsi szakoktatás szolgálatában. „Pécs város egyik legképzettebb hölgye” 2020/2
Megtekintés
Letöltés
Rébay Magdolna A cserkészlányok Magyarországon 1930–1931-ben. A Cserkészlányok Lapjának első két évfolyama 2020/2
Megtekintés
Letöltés
Bajcsi Ildikó Ideológiai válaszutak a két világháború közötti csehszlovákiai magyar ifjúság körében 2020/1
Megtekintés
Letöltés
Jancsák Csaba A hallgatói autonómia és önkormányzatiság formálódása az 1980-as évek végén Magyarországon 2020/1
Megtekintés
Letöltés
Katharina Lenski Tudásrendszerek. Bürokrácia és képzés az NDK egyetemein 2020/1
Megtekintés
Letöltés
Pieter Dhondt – Florea Ioncioaia Karácsonyi éneklés Bukarestben és tábortűz körüli dalolás Iaşiban. A hallgatók mint sajátos társadalmi csoport Ceauşescu Romániájában 2020/1
Megtekintés
Letöltés
Turbucz Péter Marczali Henrik I. világháborúval kapcsolatos nézetei vidéki hadi beszédei, háborús írásai és a sajtó tükrében (1914–1918) 2019/2
Megtekintés
Letöltés
Vajda Tamás 1919 – a magyar egyetem elűzése Kolozsvárról 2019/2
Megtekintés
Letöltés
Kéri Katalin A nőnevelés-történet képi forrásai 2019/1
Megtekintés
Letöltés
Molnár-Kovács Zsófia A tankönyvi illusztrációk helye és szerepe a dualizmus kori hazai történelemtankönyvekben 2019/1
Megtekintés
Letöltés
Somogyvári Lajos "Tudjuk azt, hogy május 1-je nagyon jelentős kérdés…" 2019/1
Megtekintés
Letöltés
Stróbl Erzsébet Reprezentáció és propaganda 2019/1
Megtekintés
Letöltés
Támba Renátó Új rend – új ifjúság 2019/1
Megtekintés
Letöltés
Újvári Edit Ikonográfia – korszakok lenyomata és tükre 2019/1
Megtekintés
Letöltés
Vígh Éva Udvari erények és bűnök zooikonológiája 2019/1
Megtekintés
Letöltés
Forrai Judit Militarizált szex: katonák, prostitúció, nemi betegségek a Nagy Háborúban 2018/2
Megtekintés
Letöltés
Garai Imre A középiskolai tanárképzés intézményeit érintő változások a fővárosban az első világháborúban és az azt követő időszakban 2018/2
Megtekintés
Letöltés
Molnár F. Tamás – Dezső Krisztina Az első világháborús hadműveleti területek közegészségügye 2018/2
Megtekintés
Letöltés
Samu Botond Gergő Olasz repülő által ledobva (a mieink által nagy gonddal elkobozva) 2018/2
Megtekintés
Letöltés
Szoleczky Emese – Sallay Gergely Pál Egy volt pécsi hadapród a világháborúban 2018/2
Megtekintés
Letöltés
Toth Szilárd Kolozsvár és az egyetem az első világháború éveiben 2018/2
Megtekintés
Letöltés
Vörös Katalin A nők szerepe a Magyar Iparoktatás folyóiratban – a női iparoktatás és munkavállalás megítélésének változásai az első világháború éveibe 2018/2
Megtekintés
Letöltés
Erdős Zoltán – Mátyás-Rausch Petra Egy oktatástörténeti kuriózum. Jenei G. István iskolai jegyzetei 2018/1
Megtekintés
Letöltés
Farmati Anna Emlékezet-gesztusok a zilahi református kollégium könyvtára körül 2018/1
Megtekintés
Letöltés
Gordán Edina Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési Ferences Rendház könyvtárában 2018/1
Megtekintés
Letöltés
Mizera Tamás A legszelídebb patak. A lutheránus németség tanítókönyvtárai a kora újkori Felvidéken 2018/1
Megtekintés
Letöltés
Verók Attila Betűkbe kódolt könyvsorsok. Bepillantás az erdélyi szász polgárok magánkönyvtáraiba (1550–1650) 2018/1
Megtekintés
Letöltés
Fedeles Tamás Oktatási központ a Mecsek lábánál. Az első magyar egyetem történetének súlypontjai 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
Font Márta A siker reménye és a kudarc okai. Egyetemalapítások a középkori Magyarországon 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
G. Sándor Mária A pécsi püspökvár (a középkori egyetem), az Aranyos Mária-kápolna és Vilmos püspök síremléke régészeti feltárásának és kutatásának eredményei 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
Haraszti Szabó Péter Egy kódex és ami mögötte van – A középkori pécsi egyetem egy ismeretlen professzora? 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
Kelényi Borbála A Bécsi Egyetem magyarországi diákjai a középkorban Kiegészítő adatok: karok és fokozatszerzés 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
Petrovics István Temesvári és „bánsági” diákok a középkori európai egyetemeken 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
Pieter Dhondt Egyetemtörténet-írás: több mint jubileumok története? 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
Szögi László A magyarországi egyetemtörténet-írás eredményei és feladatai 2017/1-2
Megtekintés
Letöltés
Batalka Krisztina Az 1956-os egyetemi emlékezet formálása a Műegyetemen 2016/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Halász Imre A „Zalaegerszegi Fiók Főiskola ügyei”. A Pécsi Tanárképző Főiskola három éve Zalaegerszegen 2016/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Polyák Petra „Nagy tüzet kiált a tűzoltó” Az 1956-os forradalommal összefüggő hallgatói fegyelmi eljárások a pécsi jogi karon és a pedagógiai főiskolán 2016/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Blaskóné Majkó Katalin – Bojtos Anikó A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának és Művészeti Gyűjteményének története 2016/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Dezső Krisztina – F. Dárdai Ágnes A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény 2016/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Gausz Ildikó – Pap Kornélia Egyetemtörténeti műhely Szegeden 2016/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Kapronczay Katalin – Magyar László András A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár gyűjteményének története 2016/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Szabó Katalin Camera obscura – fény és árnyék 2016/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Szeberényi Gábor Holub József és a Tagányi-könyvtár Pécsre kerülése. Egy „vidéki” történészprofesszori egzisztencia lehetőségfeltételei az 1920-as évek elején (III. közlemény) 2016/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Szilágyi Judit Egyetemi múzeumok és gyűjtemények Magyarországon, avagy sajátos helyzetű gyűjtemények bemutatása 2016/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Gál Anikó A munkaoktatás kezdeti fázisai az értelmi fogyatékos gyermekek gyulai és kisújszállási gyógypedagógiai intézeteiben a 20. század közepéig 2015/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Méreg Martin Egy tanítóképezdei igazgató leváltásának hiányos emlékezete a millennium körüli években 2015/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Pálmai Dóra Vélemények és gondolatok a nők egyetemi képzéséről a 19. és 20. század fordulóján 2015/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Szeberényi Gábor Holub József és a Tagányi-könyvtár Pécsre kerülése. Egy „vidéki” történészprofesszori egzisztencia lehetőségfeltételei az 1920-as évek elején (II. közlemény) 2015/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Vörös Katalin A magyar iparoktatás „hadi útja”. A magyar szakképzés kihívásai az első világháború éveiben 2015/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Barabás Gábor A pápai írásbeliség hatása a magyarországi kiküldött bírók okleveles gyakorlatára a 13. század első felében 2015/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Csibi Norbert Az első világháború előtti katolikus nagygyűlések és a katolikus egyetem ügye Magyarországon 2015/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Varga Szabolcs Pécs egyházi kincseinek a sorsa a 16. század második felében 2015/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Vértesi Lázár „Szemináriumi Élet”. A pécsi növendékpapság Szent Pál Társulatának egyházirodalmi kiadványa (1921–1951) 2015/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Kiss Róbert Az egyetemi infrastruktúra kiépülése a Ferencz József Tudományegyetem Szegedre kerülését követően 2014/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Négyesi Barbara Az állatorvosi campus története 1787–2000 2014/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Osváth Zsolt Másfél évszázada a Gellért-hegy déli lejtőjén. Az épített örökség intézménytörténeti tudathordozó funkciója a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusán 2014/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Pilkhoffer Mónika Az Erzsébet Tudományegyetem pécsi épületei 2014/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Schmelczer-Pohánka Éva A pozsonyi egyetemalapítás az oktatási helyszínek tükrében 2014/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Szeberényi Gábor Holub József és a Tagányi-könyvtár Pécsre kerülése. Egy „vidéki” történészprofesszori egzisztencia lehetőség-feltételei az 1920-as évek elején (I. közlemény) 2014/2. szám
Megtekintés
Letöltés
Betlehem József A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei 2014/1. szám
Megtekintés
Letöltés
F. Dárdai Ágnes Az Egyetemi Könyvtár mint az egyetemtörténeti kutatások műhelye 2014/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Font Márta Egyetemi hagyományok és tanárképzés. Az intézményi keretek változása Pécsett 2014/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Kaposi Zoltán Pécs gazdasági és társadalmi helyzete az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözése évtizedében 2014/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Lengvári István Az Erzsébet Tudományegyetem alapítása, a pozsonyi és budapesti évek története 2014/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Perhács János – Koltai Dénes Az andragógusképzés a pozsonyi és a pécsi egyetemen 2014/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Polyák Petra Az Erzsébet Tudományegyetem névváltozatai 2014/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Sztana-Kovács Adrienn Idegen nyelvi lektorok működése az Erzsébet Tudományegyetemen (1918−1949) 2014/1. szám
Megtekintés
Letöltés
Fel a lap tetejére