PER ASPERA AD ASTRA
A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei

Szerzőinknek

Formai követelmények

 

Kérjük szerzőinket, hogy szövegeiket az alábbi formai követelmények figyelembevételével készítsék el:

 • A szöveg a MS Word bármelyik verziójában, sorkizártan, Garamond-betűtípussal (11 p betűméret) készüljön, maximum 1 szerző ív (szóközökkel együtt 40 000 leütés) terjedelemben. (A terjedelmi korlátoktól a szerkesztőség egyedi elbírálás alapján eltekinthet!)
 • A bekezdések első sorát 0,75 cm-es behúzással, a tabulátor (TAB) billentyű használata nélkül kérjük elkészíteni.
 • A szöveg folyamatos sorszámozású lábjegyzetekkel legyen ellátva, a legelső hivatkozástól kezdve Szerző–évszám–oldalszám formátumban. Például: Sarbak 2007. 15–17. Valamennyi lábjegyzet ebben a formátumban készüljön, a visszautaló és az oldalra vonatkozó rövidítések (Uo., i.m., ibid, p., pp., o., old.) kerülendők!
 • Több szerző felsorolása esetén, a következő formátumot várjuk: Lukinich 1933. 54–55.; Szabó 1940. 11. illetve Weszely 1929; Jankovich 1917.
 • Internetes forrás hivatkozások forátuma a lábjegyzetben: http://per-aspera.pte.hu [2014.11.24.]
 • Levéltári anyagra történő hivatkozás esetén a hivatkozás minimálisan a következő részekből áll: a levéltár neve rövidítve, fondszám, állagszám, iktatószám. Például: PTE EL VIII. 104. a. 528-1935/36. A szerző döntése alapján ez a visszakereshetőséget megkönnyítő további elemekkel egészíthető ki: a doboz/csomó/tétel/őrzési egység számával; az irat eredeti vagy magyarázó címével; a keletkezés dátumával. (Pl. PTE EL VIII. 202. b. 1. d. Csekey István levele Kubinszky Lajosnak, 1947. dec. 12.)
 • A rövidítések feloldását a szöveg végén elhelyezett, rejtett táblázatba rendezett rövidítések, forrás- és irodalomjegyzék tartalmazza, az alábbi minta szerint:

Rövidítések

ETE

Erzsébet Tudományegyetem

BNyTK

Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar

PTE ÁOK

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Források

BAZML

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc

      IV. 1906. b.

Miskolc város polgármesteri hivatalának iratai, Közigazgatási iratok.

MNL OL

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest

      K 26

A Miniszterelnökség együtt kezelt iratai.

PTE EL

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár, Pécs

     VIII. 101. a.

ETE Rektori Hivatal iratai, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei.

Irodalom

Brüsztle 1874–1880

Brüsztle, Josephus: Recensio universi cleri dioecesis Quinqueecclesiensis. I–IV. Tomus. Quinque-Ecclesiis, Typis Lycei Episcopalis C. Ramazetter, 1874–1880.

Fedeles–Pohánka 2005

Fedeles Tamás – Pohánka Éva: Pécsi püspökség. In: Magyar Katolikus Lexikon. X. kötet.  Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Budapest, 2005. 768–771.

Fricsy 1993

Fricsy Ádám: A pécsi egyházmegye vázlatos története. In: Tanulmányok a pécsi egyházmegye történetéből. I. Szerk. Fricsy Ádám. Budapest–Pécs, 1993. 13–26.

Kézi 2002

Kézi Erzsébet: Az idegen nyelvek oktatásának politikai vetülete Klebelsberg koncepciójában. Valóság 45. (2002):11. 22–28. (http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=305&lap=0) [2011.02.09.]

 • Kérjük, hogy a kéziratban az évszázadokat – az idézetek, tanulmány- és könyvcímek, stb. eredeti előfordulásának kivételével – arab számmal tüntessék fel! 
 • Az idézett szöveghelyek idézőjelben, dőlt betűvel szerepeljenek!
 • Kérjük, hogy a tól–ig időtartamot a középhosszú kötőjellel (CTRL+numerikus billentyűzeten „mínusz”-jel) írják, továbbá a hivatkozott irodalom oldalszámai, az évszámok, és a több szerzős művek szerzőinek nevei közé a lábjegyzetben is középhosszú kötőjel (–) kerüljön!
 • A szöveghez tartozó illusztrációk (képek, táblázatok, diagrammok stb.) helyét a szövegben egyértelműen (sorszámmal) jelöljék, és a képaláírásokkal – képek esetén a forrás megjelölésével – együtt külön fájlban csatolják a tanulmányhoz. Kérjük, hogy az illusztrációk lehetőleg szorosan kötődjenek a szöveghez, azt tartalmilag egészítsék ki; a pusztán illusztratív ábrák esetében a Szerkesztőség a változtatás jogát fenntartja. Mennyiségileg – főszabályként – oldalanként egy ábra / kép beillesztésére van mód, melytől a Szerkesztőség a szerzővel való egyeztetés után, egyedi elbírálás alapján eltérhet.  
 • Kérjük szerzőinket, hogy készítsenek egy rövid angol nyelvű összefoglalót írásukról.

Fel a lap tetejére