PER ASPERA AD ASTRA
A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei

Szerzőinknek

Kérjük szerzőinket, hogy szövegeiket az alábbi formai követelmények figyelembevételével készítsék el:

 • A szöveg a MS Word bármelyik verziójában, készüljön, maximum 1 szerző ív (szóközökkel együtt 40 000 leütés) terjedelemben. (A terjedelmi korlátoktól a szerkesztőség egyedi elbírálás alapján eltekinthet!)
   
 • A szöveget alapértelmezett karaktertípussal és mérettel írják, semmilyen formázást NE használjanak, kivéve: dőlt, vastagbetűs, kiskapitális karakterformázás az előírt és szükséges helyeken, illetve nagyobb betűméretet a címek és alcímek jelölésére.
   
 • A szöveg folyamatos sorszámozású lábjegyzetekkel legyen ellátva, a legelső hivatkozástól kezdve Szerző–évszám–oldalszám formátumban. Pl. Sarbak 2007. 15–17. Valamennyi lábjegyzet ebben a formátumban készüljön, a visszautaló és az oldalra vonatkozó rövidítések (Uo., i.m., ibid, p., pp., o., old.) kerülendők!
   
 • A levéltári anyagra történő hivatkozás esetén a levéltári hivatkozás minimálisan a következő részekből áll: a levéltár neve rövidítve, fondszám, állagszám, iktatószám. Pl. PTE EL VIII. 104. a. 528-1935/36. Ez a szerző döntése alapján, a visszakereshetőséget megkönnyítő további elemekkel egészíthető ki: a doboz/csomó/tétel/őrzési egység számával; az irat eredeti vagy magyarázó címével; a keletkezés dátumával. (Pl. PTE EL VIII. 202. b. 1. d. Csekey István levele Kubinszky Lajosnak, 1947. dec. 12.)
   
 • A rövidítések feloldását a szöveg végén elhelyezett, táblázatba rendezett forrás- és irodalomjegyzék tartalmazza, az alábbi minta szerint:

Rövidítések

ETE

Erzsébet Tudományegyetem

BNyTK

Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar

PTE ÁOK

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar


 

Források

BAZML IV. 1906. b.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár IV. 1906.b. Miskolc város polgármesteri hivatalának iratai, Közigazgatási iratok

MNL OL K 26

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, A Miniszterelnökség együtt kezelt iratai.

PTE EL      VIII. 101. a.

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár, Pécs, ETE Rektori Hivatal iratai, A Pécsi Egyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei.


Irodalom

Brüsztle 1874–1880

Brüsztle, Josephus: Recensio universi cleri dioecesis Quinqueecclesiensis. I–IV. Tomus. Quinque-Ecclesiis, Typis Lycei Episcopalis C. Ramazetter, 1874–1880.

Fedeles–Pohánka 2005

Fedeles Tamás – Pohánka Éva: Pécsi püspökség. In: Magyar Katolikus Lexikon. X. kötet.  Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Budapest, 2005. 768–771.

Fricsy 1993

Fricsy Ádám: A pécsi egyházmegye vázlatos története. In: Tanulmányok a pécsi egyházmegye történetéből. I. Szerk. Fricsy Ádám. Budapest–Pécs, 1993. 13–26.

Kézi 2002

Kézi Erzsébet: Az idegen nyelvek oktatásának politikai vetülete Klebelsberg koncepciójában. Valóság 45. (2002):11. 22–28. (http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=305&lap=0) [2011.02.09.]

 • Kérjük, hogy a kéziratban az évszázadokat – az idézetek, tanulmány- és könyvcímek, stb. eredeti előfordulásának kivételével – arab számmal tüntessétek fel! Pl.: 19. század.
 • Az idézett szöveghelyek idézőjelben, dőlt betűvel szerepeljenek!
 • A tól–ig időtartamot a középhosszú kötőjellel (CTRL+numerikus billentyűzeten „mínusz”-jel) írják, ugyanígy a hivatkozott irodalom oldalszámai, az évszámok, a több szerzős művek szerzőinek nevei közé a lábjegyzetben is középhosszú kötőjel (–) kerüljön! 
Fel a lap tetejére