PER ASPERA AD ASTRA
A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei
Szerzők
Szűrés:
Szerző E-mail
Ács Marianna egyetemi adjunktus, PTE acsmarianna70 [kukac] gmail.com
Levéltár-pedagógiai foglalkozások a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában, 2019/2   MegtekintésLetöltés
Acsády Judit tudományos főmunkatárs, MTA acsady.judit [kukac] tk.mta.hu
„Tisztelt Nagysád!” Társadalmi kapcsolatok és nyomtatott periodikák jelentősége a magyar feminista mozgalomban a századelőn A Nő című folyóirat szerkesztői levelezése nyomán, 2020/2   MegtekintésLetöltés
Ásványi Ilona igazgató, Pannonhalma ilona [kukac] osb.hu
Megmaradva-megújulva. Az egyházi-felekezeti könyvtárak helyzete, feladatai a 21. század elején, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Bajcsi Ildikó PhD, történész, Clio Intézet ildikobajcsiov [kukac] gmail.com
Ideológiai válaszutak a két világháború közötti csehszlovákiai magyar ifjúság körében, 2020/1   MegtekintésLetöltés
Balázs-Hajdu Péter PhD, egyetemi adjunktus, PTE balazs.peter [kukac] pte.hu
A türelem próbája, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Barabás Gábor PhD, egyetemi adjunktus, PTE barab.gabor [kukac] gmail.com
A pápai írásbeliség hatása a magyarországi kiküldött bírók okleveles gyakorlatára a 13. század első felében, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés Késő középkori külföldi egyetemjárások. Magyar diákok két szomszédos keletközép-európai egyetemen, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Bárdonicsek Dominika PhD-hallgató, PTE b.domee94 [kukac] gmail.com
„Tiltakozzunk ellene, hogy a nő hazugsága megbocsátható, és »kedves«, (…) tiltakozzunk az »asszonybeszéd« szó kézlegyintéssel való kiejtése ellen.” Nők a magyarországi nyilasok soraiban, 2020/2   MegtekintésLetöltés
Batalka Krisztina levéltárvezető, BME kbatalka [kukac] omikk.bme.hu
Az 1956-os egyetemi emlékezet formálása a Műegyetemen, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
Berde Botond † professor emeritus, MTA külső tagja -
Egy hálás tanítvány személyes emlékei egy atyai barátról – igaz anekdóták, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Bernáth Miklós ügyvezető igazgató bernathmiklos781 [kukac] t-online.hu
„Vonyó, veled az a baj, hogy kívülről nézed a dolgokat!” Beszélgetés Vonyó Józseffel, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
Betlehem József PhD, habil. egyetemi docens, dékán, PTE betlehem [kukac] etk.pte.hu
A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés
Birkás Anna PhD-hallgató, ELTE annabiri [kukac] yahoo.com
Tudomány és ideológia között, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Blaskóné Majkó Katalin kancellári és rektori tanácsadó, ny. főigazgató, MKE majkok [kukac] mke.hu
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának és Művészeti Gyűjteményének története, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Boda Miklós ny. könyvtáros, irodalomtörténész bodamiklos [kukac] freemail.hu
Jubileumtól jubileumig. Pécs középkori egyeteme az elmúlt fél évszázad írásainak tükrében, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Bódis József MTA doktora, egyetemi tanár, rektor, PTE rector [kukac] pte.hu
A tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen elhangzott rektori köszöntő, az egyetem Pécsre költözésének 90. évfordulója alkalmából, 2013. szeptember 13., 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés A 240 éves jubileumi Klimo-konferencia („Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.” Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban, Pécs, 2014. október 16–17) megnyitó beszédei, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Bojtos Anikó művészettörténész, MKE bojtos.aniko [kukac] mke.hu
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának és Művészeti Gyűjteményének története, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Csibi Norbert PhD, egyetemi adjunktus, PTE csibi.norbert [kukac] pte.hu
Az első világháború előtti katolikus nagygyűlések és a katolikus egyetem ügye Magyarországon, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés Egy modern intézmény hatástörténete, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés Társadalmi integráció, mobilitás és reprodukció, 2019/2   MegtekintésLetöltés „Birodalmi karrierutak” és Ausztria változó „egyetemi terei” a 19. század második felében, 2020/1   MegtekintésLetöltés
Czeferner Dóra tudományos segédmunkatárs, MTA Czeferner.Dora [kukac] btk.mta.hu
Túlélési stratégiák, alkalmazkodás, nemzetközi beágyazottság. A Feministák Egyesülete két világháború közötti történetének kutatási lehetőségei, 2020/2   MegtekintésLetöltés
Dezső Krisztina könyvtáros - muzeológus, PTE dezso.krisztina [kukac] lib.pte.hu
A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény képadatbázisa (eKéPEK), 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés Az Erzsébet Tudományegyetem pozsonyi és pécsi időszakának relikviái a Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjteményben, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés Riport Tóth Józseffel (1940–2013), 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés Riport Ádám Antal professzorral, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés Egy pécsi irodalmár, veteránolvasó és városrajongó visszaemlékezése. Interjú Nagy Imre professzorral, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés Az első világháborús hadműveleti területek közegészségügye, 2018/2   MegtekintésLetöltés Interjú Molnár F. Tamás professzorral, 2018/2   MegtekintésLetöltés A sakkozástól a gazdaságtörténetig. Interjú Kaposi Zoltán professzorral, 2019/1   MegtekintésLetöltés
Domokos Gyöngyi óraadó, PhD-hallgató, PTE igazdani [kukac] gmail.com
Régi magyar adatbázisok és online könyves tárak, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Erdős Zoltán könyvtárkezelő, PhD-hallgató, CsGyK erdos.zoltan [kukac] csgyk.hu
Egy oktatástörténeti kuriózum. Jenei G. István iskolai jegyzetei, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Erőss Zsolt történész zsolt.eross [kukac] gmail.com
„Vonyó, veled az a baj, hogy kívülről nézed a dolgokat!” Beszélgetés Vonyó Józseffel, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
F. Dárdai Ágnes PhD, habil. egyetemi tanár, professor emerita, PTE dardai.agnes [kukac] pte.hu
Az Egyetemi Könyvtár mint az egyetemtörténeti kutatások műhelye, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés Dunapatajtól az Indiana Egyetemig (és vissza…). Interjú Aknai Tamás professzorral, 2019/1   MegtekintésLetöltés „Korán jött és túl gyorsan.” Beszélgetés Barakonyi Károly professzorral, 2019/2   MegtekintésLetöltés
Farmati Anna PhD, egyetemi adjunktus (RO) farmati_anna [kukac] yahoo.fr
Emlékezet-gesztusok a zilahi református kollégium könyvtára körül, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Fedeles Tamás PhD, habil. egyetemi docens, PTE fedeles.tamas [kukac] pte.hu
Oktatási központ a Mecsek lábánál. Az első magyar egyetem történetének súlypontjai, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Fischer Ferenc MTA doktora, dékán, egyetemi tanár, PTE fischer.ferenc [kukac] pte.hu
Ünnepi beszéd a Bölcsészettudományi Kar „30/20” rendezvénysorozatának záró rendezvényén, 2013. október 11., 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Florea Ioncioaia PhD, egyetemi docens ioncioaia [kukac] yahoo.com
Karácsonyi éneklés Bukarestben és tábortűz körüli dalolás Iaşiban. A hallgatók mint sajátos társadalmi csoport Ceauşescu Romániájában, 2020/1   MegtekintésLetöltés
Font Márta MTA doktora, egyetemi tanár, PTE font.marta [kukac] pte.hu
Egyetemi hagyományok és tanárképzés. Az intézményi keretek változása Pécsett, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés A siker reménye és a kudarc okai. Egyetemalapítások a középkori Magyarországon, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Forrai Judit MTA doktora, egyetemi tanár, SE, WLJF forraijud [kukac] gmail.com
Militarizált szex: katonák, prostitúció, nemi betegségek a Nagy Háborúban, 2018/2   MegtekintésLetöltés
G. Sándor Mária CSc, régész ger4325 [kukac] ella.hu
A pécsi püspökvár (a középkori egyetem), az Aranyos Mária-kápolna és Vilmos püspök síremléke régészeti feltárásának és kutatásának eredményei, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Gál Anikó tanársegéd, PhD-jelölt, SZTE ganiko [kukac] jgypk.u-szeged.hu
A munkaoktatás kezdeti fázisai az értelmi fogyatékos gyermekek gyulai és kisújszállási gyógypedagógiai intézeteiben a 20. század közepéig, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés
Garai Imre PhD, egyetemi adjunktus, ELTE garai.imre [kukac] ppk.elte.hu
A középiskolai tanárképzés intézményeit érintő változások a fővárosban az első világháborúban és az azt követő időszakban, 2018/2   MegtekintésLetöltés
Gausz Ildikó főkönyvtáros, SZTE ildiko.gausz [kukac] ek.szte.hu
Egyetemtörténeti műhely Szegeden, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Gergely Zsuzsanna könyvtáros, PTE gergely.zsuzsanna [kukac] lib.pte.hu
Riport Ádám Antal professzorral, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés Egy pécsi irodalmár, veteránolvasó és városrajongó visszaemlékezése. Interjú Nagy Imre professzorral, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés Interjú Molnár F. Tamás professzorral, 2018/2   MegtekintésLetöltés A sakkozástól a gazdaságtörténetig. Interjú Kaposi Zoltán professzorral, 2019/1   MegtekintésLetöltés
Gönczi Andrea könyvtáros, PTE gonczi.andrea [kukac] lib.pte.hu
„Itt az ideje, hogy a saját kertemben folytassam”. Interjú Babayné Boronkai Erzsébettel, 2020/2   MegtekintésLetöltés
Gordán Edina könyvtáros, PhD-hallgató (RO) g_edina_999 [kukac] yahoo.com
Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési Ferences Rendház könyvtárában, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Hajdú Csilla könyvtáros, DE hajdu.csilla [kukac] arts.unideb.hu
Interjú Várkonyi Nándor könyvtárosi tevékenységéről, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
Halász Imre CSc, történész halasz.imre [kukac] pszfz.bgf.hu
A „Zalaegerszegi Fiók Főiskola ügyei”. A Pécsi Tanárképző Főiskola három éve Zalaegerszegen, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
Haraszti Szabó Péter tudományos segédmunkatárs, MTA-ELTE szabo.szpeter [kukac] hotmail.com
Egy kódex és ami mögötte van – A középkori pécsi egyetem egy ismeretlen professzora?, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Hecker Henrietta segédlevéltáros, MNL TML hecker.henrietta [kukac] mnl.gov.hu
Diákok a levéltárban. Kísérlet a nem formális oktatás keretében végezhető személyiségfejlesztésre és a helyi identitás erősítésére a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárában, 2019/2   MegtekintésLetöltés
Hüber Gabriella Margit tanársegéd, PhD-jelölt, EKE huber.gabriella.margit [kukac] uni-eszterhazy.hu
Pedagógiai nézetek az értelmiség tollából, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Jakatits Árpád középiskolai tanár, Szolnok ajakatics [kukac] gmail.com
Tanársegédként egy szerveződő egyetemen. Dér Zoltán visszaemlékezése a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen eltöltött időszakáról (Budapest–Pécs, 1922–1925), 2018/1   MegtekintésLetöltés
Jancsák Csaba PhD, tanszékvezető, SZTE jancsak [kukac] jgypk.szte.hu
A hallgatói autonómia és önkormányzatiság formálódása az 1980-as évek végén Magyarországon, 2020/1   MegtekintésLetöltés
Kaposi Zoltán MTA doktora, egyetemi tanár, PTE kaposi [kukac] ktk.pte.hu
Pécs gazdasági és társadalmi helyzete az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözése évtizedében, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés
Kapronczay Katalin PhD, orvostörténész, könyvtáros, SOM kapronczaykatalin [kukac] semmelweis.museum.hu
A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár gyűjteményének története, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Katharina Lenski PhD, tudományos munkatárs kat.lenski [kukac] uni-jena.de
Tudásrendszerek. Bürokrácia és képzés az NDK egyetemein, 2020/1   MegtekintésLetöltés
Katus László † CSc, tudományos főmunkatárs (MTA), egyetemi tanár (PTE, PPHF) -
Az 1848-49-es magyar hadsereg hadianyaggal és felszereléssel való ellátása (részlet), 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Kelényi Borbála PhD, tudományos munkatárs, MTA-ELTE kelenyi.borbala [kukac] gmail.com
A Bécsi Egyetem magyarországi diákjai a középkorban Kiegészítő adatok: karok és fokozatszerzés, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Kerekes Imre ny. osztályvezető, főkönyvtáros kerekesimre53 [kukac] t-online.hu
A középkori pécsi egyetem válogatott bibliográfiája, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Kéri Katalin MTA doktora/Dsc, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE keri.katalin [kukac] pte.hu
A nőnevelés-történet képi forrásai, 2019/1   MegtekintésLetöltés Tornázó lányok, sportoló nők a 19–20. század fordulóján Magyarországon, 2020/2   MegtekintésLetöltés
Kiss Róbert történész kiss.robert [kukac] opusztaszer.hu
Az egyetemi infrastruktúra kiépülése a Ferencz József Tudományegyetem Szegedre kerülését követően, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Kissné Bodor Tímea segédlevéltáros, MNL CSML bodor.tim [kukac] gmail.com
„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?” Levéltár-pedagógiai program kidolgozása és tapasztalatai a Csongrád Megyei Levéltárban, 2019/2   MegtekintésLetöltés
Klestenitz Tibor PhD, tudományos munkatárs, MTA klestenitz.tibor [kukac] btk.mta.hu
A Nagy Háború – katolikus egyházi források tükrébe, 2018/2   MegtekintésLetöltés
Kőfalviné Ónodi Márta főlevéltáros, MNL BKML onodi.marta94 [kukac] gmail.com
A kiskunfélegyházi levéltár bekapcsolódása a városi helyismereti vetélkedőbe, 2019/2   MegtekintésLetöltés
Koltai Dénes CSc, habil. egyetemi tanár, PTE koltai.denes [kukac] feek.pte.hu
Az andragógusképzés a pozsonyi és a pécsi egyetemen, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés
Kovács I. Gábor nyugalmazott tanszékvezető docens, ELTE -
Kérészy Zoltánnak, a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem magyar alkotmány- és jogtörténet nyilvános rendes tanárának, az egyházjog és a politika jogosított tanárának életrajzi adattára és életútleírása, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés Ángyán Jánosnak, a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karán a belgyógyászat nyilvános rendes tanárának atipikus családfája és életútleírása, 2020/2   MegtekintésLetöltés
Lázár Gyula professzor emeritus, PTE gyula.lazar [kukac] aok.pte.hu
POTE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 1958–1970, 2019/2   MegtekintésLetöltés
Lengvári István főlevéltáros, igazgató, PTE lengvari.istvan [kukac] pte.hu
Az Erzsébet Tudományegyetem alapítása, a pozsonyi és budapesti évek története, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés Egy arisztokrata család mindennapjai, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Maczelka Csaba PhD, egyetemi adjunktus, PTE maczelka.csaba [kukac] pte.hu
A türelem próbája, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Magyar László András főigazgató-helyettes, SOM magyarlaszlo [kukac] semmelweis.museum.hu
A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár gyűjteményének története, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Majdán Mira régész, múzeumpedagógus, JPM majdan [kukac] jpm.hu
A háború pillangói, 2018/2   MegtekintésLetöltés
Margócsy Dániel PhD, University Lecturer (UK) dm753 [kukac] cam.ac.uk
A pécsi Fabrica, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Mátyás-Rausch Petra tudományos munkatárs, MTA BTK matyas-rausch.petra [kukac] btk.mta.hu
Egy oktatástörténeti kuriózum. Jenei G. István iskolai jegyzetei, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Méreg Martin könyvtáros, PTE mereg.martin [kukac] lib.pte.hu
Egy tanítóképezdei igazgató leváltásának hiányos emlékezete a millennium körüli években, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés Interjú Dr. Süle Tamással és Dr. Lázár Gyulával 1956-os emlékeikről, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés „A tűzre tűzzel válaszolunk”. 1956-os plakátok a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztályán, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés
Mizera Tamás szakreferens, PhD-hallgató, EKE tamas.mizera [kukac] gmail.com
A legszelídebb patak. A lutheránus németség tanítókönyvtárai a kora újkori Felvidéken, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Molnár Dávid PhD-hallgató, PTE molnar.david [kukac] lib.pte.hu
Az egyetemi tudáselit adatbázisai a polgári Magyarországon, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Molnár F. Tamás MTA doktora, egyetemi tanár, PTE, PAMOK tfmolnar [kukac] gmail.com
Az első világháborús hadműveleti területek közegészségügye, 2018/2   MegtekintésLetöltés
Molnár-Kovács Zsófia PhD, egyetemi adjunktus kovacs.zsofia [kukac] pte.hu
A tankönyvi illusztrációk helye és szerepe a dualizmus kori hazai történelemtankönyvekben, 2019/1   MegtekintésLetöltés
Monok István MTA doktora, főigazgató, egyetemi tanár, MTA KIK monok.istvan [kukac] konyvtar.mta.hu
A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei és a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Nagy Adrienn főlevéltáros, MNL adrienn.n.z [kukac] gmail.com
Zánkay Cornélia a pécsi szakoktatás szolgálatában. „Pécs város egyik legképzettebb hölgye”, 2020/2   MegtekintésLetöltés
Négyesi Barbara levéltáros, SZIE negyesibarbi [kukac] gmail.com
Az állatorvosi campus története 1787–2000, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Oroszi Sándor professor emeritus, PTE oroszi.sandor [kukac] feek.pte.hu
Megroppant pályaív, töretlen emberi tartás. Töredékek egyetemünk néhai professzora, Abay (Neubauer) Gyula életéből és tudományos munkásságából, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Osváth Zsolt levéltárvezető, BCE zsolt.osvath [kukac] uni-corvinus.hu
Másfél évszázada a Gellért-hegy déli lejtőjén. Az épített örökség intézménytörténeti tudathordozó funkciója a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusán, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Pálmai Dóra könyvtáros, PTE palmai.dora [kukac] lib.pte.hu
Vélemények és gondolatok a nők egyetemi képzéséről a 19. és 20. század fordulóján, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés
Pap Kornélia könyvtáros, SZTE nelli.pap [kukac] ek.szte.hu
Egyetemtörténeti műhely Szegeden, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Pásztor Andrea történész, főmuzeológus, JPM pasztor.andrea [kukac] jpm.hu
Múzeumi raktárak, iskolai szertárak: kincstárak, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Pénzes Dávid doktorjelölt penzes_david [kukac] yahoo.com
Képség és képtelenség: a szocialista nevelésügy ikonográfiai megközelítése – gondolatok Somogyvári Lajos könyve apropóján, 2019/1   MegtekintésLetöltés Tanárképzés, történeti reflexiókkal, 2019/2   MegtekintésLetöltés
Perhács János CSc, emeritus professzor, Pozsony perhacs [kukac] pobox.sk
Az andragógusképzés a pozsonyi és a pécsi egyetemen, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés
Petrovics István PhD, egyetemi docens, SZTE petrovic [kukac] hist.u-szeged.hu
Temesvári és „bánsági” diákok a középkori európai egyetemeken, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Pieter Dhondt PhD, egyetemi adjunktus, tanszékvezető, UEF pieter.dhondt [kukac] uef.fi
Egyetemtörténet-írás: több mint jubileumok története?, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés Karácsonyi éneklés Bukarestben és tábortűz körüli dalolás Iaşiban. A hallgatók mint sajátos társadalmi csoport Ceauşescu Romániájában, 2020/1   MegtekintésLetöltés
Pilkhoffer Mónika PhD, egyetemi adjunktus, PTE pilkhoffer.monika [kukac] pte.hu
Az Erzsébet Tudományegyetem pécsi épületei, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés
Polyák Petra főlevéltáros, PTE polyak.petra [kukac] pte.hu
Az Erzsébet Tudományegyetem névváltozatai, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés „Nagy tüzet kiált a tűzoltó” Az 1956-os forradalommal összefüggő hallgatói fegyelmi eljárások a pécsi jogi karon és a pedagógiai főiskolán, 2016/2. szám   MegtekintésLetöltés Egyetemi jubileumokon innen és túl, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés Múltfeltárás és -feldolgozás az egykori keletnémet egyetemeken és főiskolákon 1990 után, 2018/1   MegtekintésLetöltés Társasági élet az egyetemen, 2020/1   MegtekintésLetöltés
Pukánszky Béla egyetemi tanár, SJE, EKE bela [kukac] pukanszky.hu
Új utak, változó szerepek. Előadóművésznők a 19. századi koncertéletben: Lisa Cristiani (1827–1853), 2020/2   MegtekintésLetöltés
Raposa Vivien Kitti MA-hallgató, PTE raposavivi95 [kukac] gmail.com
A pécsi bajtársiak antiszemita beiratkozási sztrájkja az 1933/34-es tanévben, 2020/1   MegtekintésLetöltés
Rébay Magdolna egyetemi docens, DE rebay.magdolna [kukac] arts.unideb.hu
A cserkészlányok Magyarországon 1930–1931-ben. A Cserkészlányok Lapjának első két évfolyama, 2020/2   MegtekintésLetöltés
Reuter Lajos ny. tanár lajos.reuter [kukac] gmail.com
Dr. Reuter Camillo: Arckép és pályarajz. I. rész: A kezdetektől az első világháború végéig, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés Dr. Reuter Camillo: arckép és pályarajz. II. rész: Szakmai munka Pécsett, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés Dr. Reuter Camillo: arckép és pályarajz. III. rész: Mecsek Egyesület – közélet – második világháború – nyugdíjas évek, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés
Romics Imre MTA doktora, egyetemi tanár, SE romics.imre [kukac] med.semmelweis-univ.hu
A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának múzeumáról, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Sallay Gergely Pál főmuzeológus, HM HIM sallay.gergely [kukac] mail.militaria.hu
Egy volt pécsi hadapród a világháborúban, 2018/2   MegtekintésLetöltés
Samu Botond Gergő könyvtáros, OSZK samu.botond.gergo [kukac] oszk.hu
Olasz repülő által ledobva (a mieink által nagy gonddal elkobozva), 2018/2   MegtekintésLetöltés
Schmelczer-Pohánka Éva PhD, könyvtárvezető, PEK pohankae [kukac] pecs.egyhazmegye.hu
Riport Kajtár István jogászprofesszorral nyugdíjba vonulása alkalmából, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény képadatbázisa (eKéPEK), 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés Nendtvich Andor díszdoktori kinevezése a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen, 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés A pozsonyi egyetemalapítás az oktatási helyszínek tükrében, 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés Egy legenda nyomában. A pécsi egyetemi hallgatók ereklyéje a mohácsi csatából, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés A mesélő nevek kutatója. Riport a 80 éves Pesti János nyelvésszel, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Somogyvári Lajos PhD, egyetemi adjunktus somogyvari.lajos [kukac] mftk.uni-pannon.hu
"Tudjuk azt, hogy május 1-je nagyon jelentős kérdés…", 2019/1   MegtekintésLetöltés Az ifjúsági mozgalmak évszázada, 2020/1   MegtekintésLetöltés
Somos Márk PhD, Alexander von Humboldt Foundation Fellow (D) somos [kukac] mpil.de
A pécsi Fabrica, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Stephen N. Joffe professor emeritus (USA) -
A pécsi Fabrica, 2018/1   MegtekintésLetöltés
Stróbl Erzsébet PhD, egyetemi docens strobl.erzsebet [kukac] kre.hu
Reprezentáció és propaganda, 2019/1   MegtekintésLetöltés
Szabó Katalin PhD, főmuzeológus, SOM szabokatalin [kukac] semmelweis.museum.hu
Camera obscura – fény és árnyék, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Szalma Baksi Tímea segédlevéltáros, MNL CSML szalma.baksi.timea [kukac] mnl.gov.hu
„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?” Levéltár-pedagógiai program kidolgozása és tapasztalatai a Csongrád Megyei Levéltárban, 2019/2   MegtekintésLetöltés
Száraz Anna Márta MA-hallgató, ELTE szannamarta [kukac] gmail.com
A nő hangot ad – nemcsak nőknek, 2020/2   MegtekintésLetöltés
Szeberényi Gábor főigazgató, könyvtáros, PTE szeberenyi.gabor [kukac] lib.pte.hu
Holub József és a Tagányi-könyvtár Pécsre kerülése. Egy „vidéki” történészprofesszori egzisztencia lehetőség-feltételei az 1920-as évek elején (I. közlemény), 2014/2. szám   MegtekintésLetöltés Holub József és a Tagányi-könyvtár Pécsre kerülése. Egy „vidéki” történészprofesszori egzisztencia lehetőségfeltételei az 1920-as évek elején (II. közlemény), 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés Holub József és a Tagányi-könyvtár Pécsre kerülése. Egy „vidéki” történészprofesszori egzisztencia lehetőségfeltételei az 1920-as évek elején (III. közlemény), 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Szilágyi Judit PhD, néprajzos - muzeológus, kutató judit.szilagyi [kukac] hotmail.com
Egyetemi múzeumok és gyűjtemények Magyarországon, avagy sajátos helyzetű gyűjtemények bemutatása, 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Szilágyi Mariann könyvtáros, PTE szilagyi.mariann [kukac] lib.pte.hu
Pécs püspökei 1000 és 1832 között – Benczenlaitner Ferenc Pál kéziratos munkájának szövegközlése, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Szögi László CSc, projektvezető dr.szogi.laszlo [kukac] gmail.com
A magyarországi egyetemtörténet-írás eredményei és feladatai, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Szoleczky Emese főmuzeológus, HM HIM szoleczky.emese [kukac] mail.militaria.hu
Egy volt pécsi hadapród a világháborúban, 2018/2   MegtekintésLetöltés
Sztana-Kovács Adrienn doktorjelölt, PTE kovadrienn [kukac] gmail.com
Idegen nyelvi lektorok működése az Erzsébet Tudományegyetemen (1918−1949), 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés Egyetemtörténet-írás másképp, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Takács Árpád tanszéki titkár, ELTE takacs.arpad [kukac] tatk.elte.hu
Ángyán Jánosnak, a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karán a belgyógyászat nyilvános rendes tanárának atipikus családfája és életútleírása, 2020/2   MegtekintésLetöltés
Támba Renátó PhD, fejlesztőpedagógus trenato87 [kukac] gmail.com
Új rend – új ifjúság, 2019/1   MegtekintésLetöltés
Török Gábor levéltári informatikus, MNL BML torok.gabor [kukac] mnl.gov.hu
„Osztályharc” a Szent Mór Kollégiumban, avagy pillanatképek a kommunista hatalomátvétel kiteljesedéséről a Pécsi Tudományegyetemen (1948–1949), 2020/1   MegtekintésLetöltés
Toth Szilárd habil. egyetemi docens, BBTE, MTI tszilard22 [kukac] yahoo.com
Kolozsvár és az egyetem az első világháború éveiben, 2018/2   MegtekintésLetöltés
Tóthné Radó Cecília PhD, tudományos kutató radocilu [kukac] gmail.com
Egy 15. századi pécsi prédikátor műveltsége, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Turbucz Péter segédlevéltáros, MNL BAZML turbuczpeter88 [kukac] gmail.com
Marczali Henrik I. világháborúval kapcsolatos nézetei vidéki hadi beszédei, háborús írásai és a sajtó tükrében (1914–1918), 2019/2   MegtekintésLetöltés
Tüskés Anna PhD, egyetemi adjunktus tuskes.anna [kukac] btk.mta.hu
Adalékok a pécsi székesegyház freskódíszítésének ikonográfiai programjához, 2019/1   MegtekintésLetöltés
Udvardy György Pécsi megyéspüspök titkarsag [kukac] pecs.egyhazmegye.hu
A 240 éves jubileumi Klimo-konferencia („Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.” Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban, Pécs, 2014. október 16–17) megnyitó beszédei, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Ugrai János PhD, habil. egyetemi docens ugraijanos [kukac] tanarkepzo.hu
A Thun-reform a Habsburg Monarchiában, 2019/1   MegtekintésLetöltés
Újvári Edit PhD, egyetemi docens ued [kukac] jgypk.szte.hu
Ikonográfia – korszakok lenyomata és tükre, 2019/1   MegtekintésLetöltés Állatszimbolika a közép- és újkori Itália irodalmában, 2019/1   MegtekintésLetöltés
Vajda Tamás igazgató, SZTE vajda.tamas [kukac] rekt.szte.hu
1919 – a magyar egyetem elűzése Kolozsvárról, 2019/2   MegtekintésLetöltés
Vámos Eszter PhD-hallgató, PTE eszter.vamos [kukac] gmail.com
A Nagy Háború kis léptékekben, 2018/2   MegtekintésLetöltés
Varga András főkönyvtáros, SZTE vargaand [kukac] bibl.u-szeged.hu
A sitiprinc. Horváth Rudolf cigány néprajzi kézirata (1911), 2016/1. szám   MegtekintésLetöltés
Varga Szabolcs PhD, főiskolai docens, PPHF szavarga [kukac] gmail.com
Pécs egyházi kincseinek a sorsa a 16. század második felében, 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Verók Attila PhD, tanszékvezető főiskolai docens, EKE verok.attila [kukac] uni-eszterhazy.hu
Betűkbe kódolt könyvsorsok. Bepillantás az erdélyi szász polgárok magánkönyvtáraiba (1550–1650), 2018/1   MegtekintésLetöltés
Vértesi Lázár főtitkár, tudományos segédmunkatárs, PPHF fotitkar [kukac] pphf.hu
„Szemináriumi Élet”. A pécsi növendékpapság Szent Pál Társulatának egyházirodalmi kiadványa (1921–1951), 2015/1. szám   MegtekintésLetöltés
Vígh Éva DSc, egyetemi tanár eva.vigh [kukac] libero.it
Udvari erények és bűnök zooikonológiája, 2019/1   MegtekintésLetöltés
Vonyó József c. egyetemi tanár, PTE vonyo.jozsef [kukac] pte.hu
Egy kiállítás tanulságai. A Mozaikok a pécsi felsőoktatás múltjából és jelenéből című kiállítás megnyitója, 2017/1-2   MegtekintésLetöltés
Vörös Katalin egyetemi tanársegéd, PTE xvoros.kata [kukac] gmail.com
Az egyetemtörténet szerszámosládájába..., 2014/1. szám   MegtekintésLetöltés A magyar iparoktatás „hadi útja”. A magyar szakképzés kihívásai az első világháború éveiben, 2015/2. szám   MegtekintésLetöltés A nők szerepe a Magyar Iparoktatás folyóiratban – a női iparoktatás és munkavállalás megítélésének változásai az első világháború éveibe, 2018/2   MegtekintésLetöltés
Fel a lap tetejére